Activiteiten en Jaarverslag 2019

JAARVERSLAG 2019

Begin 2019 heeft ons educatieproject, na gedegen voorbereiding het vorige jaar, duidelijk vorm gekregen: op 3 januari ontvingen wij voor het eerst geïnteresseerde jonge archeologen in spé op het verdiep. Er was voorzien in een goed omkaderd doe-circuit:  determinatie van archeologische vondsten, graan malen, vuur maken, silex bewerken en het  reconstrueren van megalieten. Verder in het voorjaar hebben we voor deze workshops ook nog het bezoek gekregen van de Sint-Jozefschool uit Nieuw Namen en Het Getij uit Kloosterzande. Uiteindelijk heeft in het najaar dit educatieproject, door de gedreven inspanningen van initiatiefnemer en Koewachtenaar Eddy Verschraegen, WAH-lid,  geresulteerd en een schitterende samenwerking met basisschool De Vlaswiek voor de opbouw van de tentoonstelling  ‘Vuursteen’ in Koewacht, waar recente lokale vuursteenvondsten werden getoond. De enthousiaste leerlingen van groep 7 en 8 hebben, naast de workshops, op de akker aan de Emmabaan echt kunnen beleven wat archeologisch veldwerk betekent. Zij zorgden ook voor een prachtige maquette: Koewacht tijdens de prehistorie. Deze verzorgde tentoonstelling in de bibliotheek van Koewacht werd door de vele bezoekers erg gesmaakt.

De recente vondsten hebben ook geleid tot een mogelijk interessante en grensoverschrijdende  samenwerking tussen twee vuursteenspecialisten: de heren Hans Jongepier uit Middelburg en Gunther Noens uit Leuven. Het is de bedoeling dat zij in de nabije toekomst in samenwerking met de WAH deze vondsten verder analyseren en rapporteren.

Hans Jongepier blijft ook de verdere evolutie van de Saeftinghe-site aan de Noord van het Verdronken Land (vuurboet en woningresten) zoals gemeld door leden van de WAH volgen.

In oktober is er een korte archeologische begeleiding geweest aan de Bierkaai 4/Godsplein 8. Naast aangetroffen  middeleeuwse sporen en aardewerkfragmenten, zijn hier nogal wat metaalvondsten gedaan.

De WAH was ook aanwezig op tal van archeo-informatiedagen. Zowel actief met een infostand: wandelzondag Hedwigeproject (februari) en op de Sluise Archeologiedag ‘Wat een vondst’ (oktober), als deelnemend: ZAAD Middelburg (maart), Infodag Archeologie Oud-Turnhout (mei) Vlaamse Archeologiedagen (mei) Contactdag Archeologie Oost-Vlaanderen (november).

Zeker moeten we ook de plechtige inhulding op 9 november van de gedenkplaat ter nagedachtenis van de gesneuvelde gevechtspiloten bij Paal vermelden. Door de inspanning van Jaap Geensen, lid van de WAH, is de identiteit van de bemanningsleden van de in 1944 neergestorte gevechtsbommenwerper, achterhaald. In aanwezigheid van een aantal nabestaanden heeft burgemeester Mulder in een ontroerende plechtigheid, aan Paviljoen  ’t Schor, de herdenkingsplaquette ingehuldigd.  

Tenslotte wil de werkgroep nog eens van harte zijn erkentelijkheid aan de gemeente betuigen.  De toegekende subsidiëring, de verleende locatie voor vergaderingen en activiteiten en, niet te vergeten, de steeds inspirerende en enthousiaste  begeleiding van de gemeentelijk adviseur, Nathalie de Visser: dank hiervoor!