Activiteiten en Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018  Werkgroep Archeologie Hulst


Na diep en ernstig beraad is de beslissing gevallen om verder te gaan als onafhankelijke stichting: Werkgroep archeologie Hulst (WAH) met een eigen statuut. De werkgroep wordt ondersteund door de Gemeente Hulst, middels huisvesting en  financiële subsidiëring, en op inhoudelijke wijze door de adviseur archeologie. De officiële akte passeerde de notaris op 23 februari 2018. In een schrijven aan alle stakeholders  is een en ander bekend gemaakt.

Een deel van het voorjaar werd in beslag genomen door de voorbereiding van de tentoonstelling ‘Vechten tegen de Bierkaai’ in het museum ‘De Vier Ambachten’. Een unieke collectie militaria, rijk becommentarieerd, werd van juli tot november bezocht door vele geïnteresseerden. Zeker mag hier ook vermeld worden dat bij de opening WAH-secretaris Edie Bogaert  voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger werd gelauwerd. In het kader van deze tentoonstelling is ook verder onderzoek gebeurd naar het ‘museumkanon’ dat hierbij ook gerestaureerd werd.

Gespreid over het jaar geschiedde er veldonderzoek op diverse locaties: Kloosterzande, Zaamslag, Saeftinghe en Koewacht. Met wisselend resultaat,  maar de veldloop op de pleistocene rug in Koewacht bracht een schat aan mesolithische vuurstenen artefacten aan het licht. Analyse van de vondsten moet nog volgen.

In het voorjaar werd assistentie verleend bij de opgraving op de Houtmarkt in Hulst. Het najaar stond in het teken van de opgraving en het onderzoek van het voormalige Minderbroederklooster op het ’s Gravenhofplein - Brouwerij: kloostermuren werden in kaart gebracht en een aantal skeletten werden blootgelegd en onderzocht.

Heel het jaar door is er ook vlijtig aandacht besteed aan het voorbereiden van een educatief project dat moet resulteren in een aantal archeo-workshops voor scholen en jongeren in algemeen. Eind december konden we een aantal activiteiten aanbieden: vuursteenbewerking, vuur maken, graan malen, vondstendeterminatie, metaaldetectie en megalieten bouwen.

Verschillende leden hebben diverse boeiende studiedagen bijgewoond: ZAAD Middelburg, Archeologiemiddag Sluis en de Contactdag Archeologie Oost-Vlaanderen Ename. Daarnaast is in oktober door Mark Zwartelé een excursie geleid naar de sites in het Verdronken Land van Saeftinghe voor leden en werknemers van BAAC.

Een bewogen…maar een rijk gevuld jaar!Activiteiten 2018

Jan-Dec

31/1

Jan-Ma

Ma

7/2

7/2

18/3

Ma-Apr

29/3 – 30/3

16/5

Juni

Mei-Aug

Juni-Nov

31/8

19/9

29/9

6/10

13/10

31/10

7/11 -19/11

24/11

17/12


Werkgroep Archeologie Hulst

Zorg en invulling ‘archeo-vitrines’ Gemeentewinkel

Veldkartering Steenhoogte Zaamslag

Collectie Cappendijke

Afwerking collectie museum

Prospectie Hulsterweg Kloosterzande

Veldkartering Steenhoogte Zaamslag

ZAAD Middelburg

Kartering archeologische vondsten

Opgraving Houtmarkt Hulst

Veldonderzoek dekzandrug Marlemontse Plaat Saeftinghe

Onderzoek en restauratie museumkanon

Voorbereiding educatieproject

Tentoonstelling ‘Vechten tegen de  Bierkaai’

Onderzoek rosmolen  Kloosterzande Lange Nieuwstraat

Veldonderzoek Emmabaan Koewacht vuursteenvondsten

Archeo-workshop erfgoeddag BC Saeftinghe

Archeologiemiddag Sluis

Archeo-excursie (BAAC) Saeftinghe

Bezoek van J. van der Klooster (Portable Antiquities of the Netherlands)

Opgraving  ’s Gravenhof – Brouwerij  (Artefact)

Contactdag Archeologie Oost-Vlaanderen Ename

Opgraving  ’s Gravenhof – Brouwerij  (Artefact)