ANBI gecertificeerd

ANBI-status

Vanaf 1-1-2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.


NAW

Stichting Werkgroep Archeologie Hulst (WAH)

Overdamstraat 15

4561 AL Hulst

www.archeologiehulst.nl

info@archeologiehulst.nl

KVK 71005838  RSIN 858543369


Bestuur

Voorzitter: Walter Ivens

Secretaris: Edie Bogaert

Penningmeester: Frits van Velzen


Belonings-beleid

De leden van het bestuur en de vrijwilligers ontvangen geen enkele vorm van beloning, bonussen, vacatiegelden of op welke andere wijze dan ook. Zij oefenen hun taak uit idealisme uit.


Statutaire doelstelling

 1. Het bijdragen aan kennis van het archeologisch erfgoed van de gemeente Hulst ( en breder Oost Zeeuws-Vlaanderen en het Waasland)
 2. Het uitdragen van die kennis en het bevorderen van de betrokkenheid van de bevolking
 3. De bescherming van en de belangenbehartiging voor het bodemarchief


Hoofdlijnen beleidsplan

 1. Beleid voor de komende jaren te aanzien  van activiteiten in de omgeving:
 2. Beoordelen van bouwplannen en vergunningen om archeologisch waardevolle zaken niet verloren te laten gaan.
 3. Assisteren bij opgravingen op verzoek van de gemeente of uitvoerende bedrijven
 4. Schoonmaken, reconstrueren, registreren en beheren van vondstmateriaal
 5. Documenteren van archeologische vondsten en gegevens.
 6. Het publiceren van o.a. onderzoeken en jaarverslagen
 7. Het onderzoeken van nog niet archeologisch gewaardeerde sites
 8. Het verrichten van veldkartering


Educatie

 1. Vanaf schooljaar 2021-2022 workshops verzorgen voor basisscholen. De workshop bestaat uit een introductieles Prehistorie ("Jagers en boeren: leven zoals in de prehistorie") op de basisschool gevolgd door een workshop Archeologie op onze locatie. Deze workshop is geregistreerd bij Cezvl | Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen .
 2. We willen vanaf zomer 2021 workshops verzorgen voor volwassenen, waarbij we denken aan toeristen, groepen geïnteresseerden en leerkrachten in samenwerking met het Toeristisch Informatiepunt Hulst (TIP).
 3. In de periode 2021 – 2022 onderzoeken we de mogelijkheden om een ArcheoHotspot te worden.
 4. Het geven van excursies en rondleidingen bij opgravingen
 5. Het bevorderen van de eigen deskundigheid door middel van het deelnemen aan cursussen en workshops.