Werkgroep archeologie hulst e werkgroep D

Fikkie


Freddy en Joris graven zich in aan de van Waesberghestraat

Frits en Edie krijgen uitleg over  vuursteen van Hans Jongepier


Hanneke luistert naar archeoloog Marcel de KoningDicky in gesprek met Lijda van het SCEZ


Georgette krijgt uitleg van archeoloog Richard Lensen


Fred werkt zich in het zweet bij de opgravingen aan de van Waesberghestraat


Wie zijn wij

Een groep enthousiaste amateur archeologen die in en rondom Hulst zich bezig houdt met archeologie en alles wat daarmee te maken heeft.

We zijn een zelfstandige stichting, ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Om iedereen die geïnteresseerd is op de hoogte te brengen, houden we deze website bij.

Hieronder enkele foto's van onze leden

Wat doen wij


Wij houden ons o.a. bezig met de volgende onderwerpen:

1. Het beoordelen van bouwplannen en vergunningen om archeologisch

    waardevolle zaken niet verloren te laten gaan.
2. Assisteren bij opgravingen op verzoek van de gemeente of uitvoerende

    bedrijven.
3. Schoonmaken, reconstrueren, registreren en beheren van vondstmateriaal.
4. Documenteren van archeologische vondsten en gegevens.
5. Functioneren als vraagbaak voor archeologisch geïnteresseerden.

6. Het geven van excursies en rondleidingen bij opgravingen.

7. Het publiceren van o.a. onderzoeken en jaarverslagen.

8. Het onderzoeken van nog niet archeologisch gewaardeerde sites.

9. Het verrichten van veldkartering.

10. Educatie (op scholen of op de werkplek).

11. Het bevorderen van eigen deskundigheid d.m.v. het deelnemen aan

      workshops etc..

12. Het onderhouden van onze website.

Dirk en Jaap tijdens een veldkartering


Ruimte voor een foto van Walter Ivens