Limonade is een zoet, geconcentreerd sap dat om te drinken is aangelengd met veel water. Aanvankelijk betrof het alleen zoetgemaakt citroensap (Engels: lemon). Later is men deze naam ook gaan gebruiken voor drankjes met andere smaken.

Limonade met prik (koolzuur) werd in de eerste helft van de 20e eeuw verkocht in zogenaamde knikker- of kogelflesjes. Het flesje kon eenvoudig geopend worden door de knikker naar beneden te duwen.

Dit type fles was een gepatenteerd ontwerp en was bedacht door een zekere heer Chaffart. Daarom noemde men deze limonadeflesjes ook wel "Chaffarekes".

Kwajongens waren wel eens geneigd dit soort flesjes bij de limonadefabriekjes of herbergen buit te maken en te onthoofden om zo aan kíikkers of "merrebols" voor hun knikkerspelletjes te komen.


Mark Zwartelé

Werkgroep Archeologie Hulst

Een knikkerfles