Werkgroep archeologie hulst e werkgroep D

Freddy aan het werk aan de N61 nabij Biervliet

Hanneke luistert naar het verhaal van archeoloog Marcel de KoningGeorgette en Marc tijdens de Vestingdagen in Hulst

Joris en Frits krijgen uitleg van Hans Jongepier  tijdens de workshop "vuursteen"


Wie zijn wij

Wij zijn een groep enthousiaste amateur archeologen die in en rondom Hulst zich bezig houdt met archeologie en alles wat daarmee te maken heeft. We zijn een zelfstandige stichting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71005838. Meestal kun je ons op woensdagmiddag vinden in de voormalige gymzaal van basisschool “De Ark”, Tabakstraat 22, 4561 HW Hulst. De ingang is aan de rechterzijkant, bijna achteraan het gebouw.


De stichting heeft tot doel:

Hieronder enkele foto's van onze leden

Wat doen wij


Dirk en Jaap tijdens een veldkartering


De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 1. Het beoordelen van bouwplannen en vergunningen om archeologisch waardevolle zaken niet verloren te laten gaan.
 2. Assisteren bij opgravingen op verzoek van gemeenten of uitvoerende bedrijven.
 3. Schoonmaken, reconstrueren, registreren en beheren van vondstmateriaal.
 4. Documenteren van archeologische vondsten en gegevens.
 5. Functioneren als vraagbaak voor archeologisch geïnteresseerden.
 6. Het geven van excursies en rondleidingen bij opgravingen.
 7. Het publiceren van onder andere onderzoeken en jaarverslagen.
 8. Het onderzoeken van nog niet archeologisch gewaardeerde sites.
 9. Het verrichten van veldkartering.
 10. Educatie (op scholen of op de werkplek).
 11. Het bevorderen van eigen deskundigheid door middel van het deelnemen aan workshops en andere educatieve bijeenkomsten.
 12. Het onderhouden van een website (www.archeologiehulst.nl).
 13. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het sub a tot en met l gemelde rechtstreeks of zijdelings verband houden of die bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van het doel van de stichting, alles in de ruimste zin des woords.

Edie aan het sjouwen in de Saeftinghe bij het veiligstellen van de vuurboet

Freddy en Joris voelen zich helemaal in hun element aan de van Waesberghestraat

Eddy helpt bij het uitgraven van een waterput aan de van Waesberghestraat

 

Jaarverslag 2019

Klik

Frits vindt een gebit (of kaak) in Hulst

René veegt de Bierkaai schoon

 

Jaarverslag 2020

 

ANBI

certificering

Klik

Klik

Nu ook ANBI gecertificeerd

 

Jaarverslag 2018

Klik

 

Jaarverslag 2017

Klik

 

Jaarverslag 2021

Klik

Klik


Jaarverslag 2023

Klik


Jaarverslag 2022