Steeninscriptie

Op het strandje aan de oostkant van Saeftinghe worden met enige regelmaat archeologische waarnemingen gedaan. En er worden ook wel eens interessante objecten gevonden.

Zo vond een gids/vogelteller enige tijd geleden tussen een hoop baksteenpuin een vrijwel gave “kloostermop” met daarop enkele cijfers. De voorste waren duidelijk een 1 en een 3, de volgende twee waren zo vaag dat er niets van te maken was.

De vraag die onmiddellijk rees was natuurlijk: betreft dit een jaartal of een productienummer. Dus werd de steen ter beoordeling naar Middelburg gebracht. Daar bleek duidelijk dat de cijfers in de natte klei, dus voor het bakproces, waren aangebracht. Het betrof dus een productienummer en geen ingegraveerd jaartal.

Dat dit soort nummers ook van recente datum kunnen zijn bewijst een soortgelijke  steen die werd aangetroffen in de muur van een vrij recente woning in Heikant.


Foto boven:

Gevonden kloostermop in het Land van Saeftinghe


Foto links:

Genummerde steen in een recent gebouwd huis in Heikant