Activiteiten en Jaarverslag 2018

JAARVERSLAG 2018

Bewogen jaar! Allereerst hebben we begin januari afscheid moeten nemen van geliefd en gerespecteerd WAH-lid Gerard van Eeden

Na diep en ernstig beraad is de beslissing genomen om verder te gaan als onafhankelijke stichting met eigen statuut. Erkenning volgde in maart.

Een deel van het voorjaar werd in beslag genomen door de voorbereiding (onder toezicht van Dr. Stefanie Hoss en Dr. Gerald VolkerGrimm) van de tentoonstelling “Vechten tegen de Bierkaai” in het museum “De Vier Ambachten”. Een unieke collectie militaria, rijk becommentarieerd, werd van juli tot november bezocht door(…) geïnteresseerden. Zeker mag hier ook vermeld worden dat bij de opening WAH-secretaris Edie Bogaert  voor zijn jarenlange inzet als (….) werd gelauwerd. In het kader van deze tentoonstelling is ook verder onderzoek gebeurd naar het “museumkanon” dat hierbij ook gerestaureerd werd.


Gespreid over het jaar geschiedde er veldonderzoek op diverse locaties: Kloosterzande, Zaamslag, Saeftinghe en Koewacht. Met wisselend resultaat,  maar de veldloop op de pleistocene rug in Koewacht bracht een schat aan mesolithische artefacten aan het licht. Analyse van de vondsten moet nog volgen.


In het voorjaar werd assistentie verleend bij de opgraving op de Houtmarkt in Hulst (…).Het najaar stond in het teken van de opgraving en het onderzoek van het voormalige Minderbroederklooster op het ’s Gravenhofplein - Brouwerij: kloostermuren werden in kaart gebracht en een aantal skeletten werden blootgelegd en onderzocht.

Heel het jaar door is er ook vlijtig aandacht besteed aan het voorbereiden van een educatief project dat moet resulteren in een aantal archeo-workshops voor scholen en jongeren in algemeen. Eind december konden we een aantal activiteiten aanbieden: vuursteenbewerking, vuur maken, graan malen, vondstendeterminatie, metaaldetectie, megalieten bouwen…

Verschillende leden hebben ook diverse boeiende studiedagen bijgewoond: ZAAD Middelburg, Archeologiemiddag Sluis en de Contactdag Archeologie Oost-Vlaanderen Ename.


Bewogen…en rijk gevuld!